LTP-Home-Slide-Afrikaans

Limpopo Tabakverwerkers (Edms) Bpk

is in Rustenburg, in Suid-Afrika se Noord-Wes Provinsie geleë. TPD kontrakteer elke FCV tabak boer in Suid-Afrika, wat jaarliks 11,500 ton oonddroog Virgeniese-tabak (FCV) produseer. Die meeste hiervan word in die Mpumalanga en Limpopo Provinsie, wat aan Zimbabwe grens, geproduseer. LTP is die grootste enkele verskaffer van blaartabak aan binnelandse kopers in South Africa. LTP ontwikkel geskikte tabak varieteite en deur toegewyde navorsing, uitnemende landboukundige dienste en groeipraktyke, is die gemiddelde produksie-opbrengs na 3,000 kg/ha opgestoot. Goeie bestuur en voortdurende monitering verseker die afwesigheid van nie-tabakverwante materiale (NTRM). Blaartabak, wat in Suid-Afrika geproduseer word, verskaf ‘n uitstekende chemiese balans met tipiese Suid-Afrikaanse rookeienskappe. Die LTP fabriek in Rustenburg is toegerus met al die nuutste verwerkingstoerusting met ‘n kapasiteit van 10ton/uur. Toegewyde en goed opgeleide personeel veseker ‘n gehalte produk wat aan die hoogste standaard voldoen.

LTP is die enigste verskaffer van FCV tabak in Suid-Afrika. LTP is ‘n 51% swart bemagtigde maatskappy.

BEDRYFSMAATSKAPPYE

AANDEELHOUERS EN VERWANTE MAATSKAPPYE